Mustafa Kulaç

1996 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'den mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Dermatoloji Anabilim Dalı'nda Uzmanlık eğtimini tamamladı.

Mustafa Kulaç

1996 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’den mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Dermatoloji Anabilim Dalı’nda Uzmanlık eğtimini tamamladı. 2002 yılında Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı oldu. Kısa bir süre özel bir Hastanede çalıştıktan sonra, eğitimcilik ve bilimsel çalışmaların birlikte yapılabildiği akademisyenliği seçti. Afyon Kocatepe ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitelerinde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör oldu. 22 yıllık mesleki deneyiminde, tüm Dermatolojik Hastalıklarla birlikte özellikle kronik ve tedaviye dirençli deri hastalığı olan vak’alarla ilgilendi. Kronik Ürtiker, Ekzemalar, Sedef Hastalığı, Behçet Hastalığı, Romatolojik Deri Hastalıkları, İlaç Reaksiyonları özellikle ilgilendiği hastalıklardır.
Deri Hastalıklarının birçoğu, uzun seyirli ve yaşam kalitesini ileri derecede bozan hastalıklardır. Bu nedenle, kronik deri hastalığı olanlar, öncelikle ızdıraplarının anlaşılmasını ve empati isterler. Kronik deri hastalığı olan hastaların, hastalıkları ve tedavileri hakkında bilinçli bir farkındalığa sahip olmaları, hastalıklarının olumsuz etkileri ile baş etmede en büyük güçtür.

Okullar / Eğitimler

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1996)
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi -Dermatoloji (2002)

İlgilendiği Hastalıklar

 • Ürtiker
 • Ekzemalar
 • Vitiligo
 • Sedef Hastalığı
 • Behçet Hastalığı
 • Romatolojik Deri Hastalıkları
 • Dahili Hastalıkların Deri Bulguları
 • Psikodermatoloji

Deneyim

Özel Bahat Hospital, İstanbul, Uzman Dr. 2001-2002
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji, Yard.Doç.Dr 2002-2007
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji, Doç.Dr 2007-2008
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji, Doç.Dr. 2008-2013
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji, Prof.Dr 2013-2018
Beylikdüzü Kolan Hospital Şubat-Eylül/2019
Reyap Hastanesi İstanbul Eylül 2019/Halen
Reyap Hastanesi Çorlu Kasım 2019/Halen

YAYINLAR

A. Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler :

 1. Yanık ME, Erfan G, Albayrak H, Tasolar K, Albayrak S, Gelincik I, Kulac M. Acitretin-induced spiny follicular hyperkeratosis. Cutan Ocul Toxicol. 35(2), 165-167 (2016).
 2. Erfan G, Yanık ME, Kaya S, Tasolar K, Oznur M, Kulac M. Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema due to codeine. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 81(4), 405-406 (2015).
 3. Erfan G, Guzel S, Alpsoy S, Rifaioglu EN, Albayrak SK, Kucukyalcin V, Topcu B, Kulac M. Serum YKL-40:a potential biomarker for psoriasis or endothelial dysfunction in psoriasis? Mol Cell Biochem, 400(1-2), 207-212 (2015).
 4. Erfan G, Alp R, Albayrak S, Oguz K, Kalaycı S, Oznur M, Kulac M. Leukocytoclastic vasculitis due to duloxetine. Eur J Dermatol, 25(2), 194-195 (2015).
 5. Yanık ME, Erfan G, Albayrak Y, Aydın M, Kulac M, Kuloglu M. Reduced serum brain-derived neurotrophic factor in patients with first onset vitiligo. Neuropsychiatr Dis Treat; 10, 2361-2367 (2014).
 6. Erfan G, Yanık ME, Kulac M, Kaya S, Kalaycı S, Taşolar K. Alerjik kontakt dermatitli olgularda yama testi: 3 yıllık retrospektif Tekirdağ ili sonuçları. Turkderm, 49(2), 129-133 (2014).
 7. Güzel S, Erfan G, Kulac M, Güzel EC, Küçükyalcın V, Kaya S, Kızıler AR. Chemerin and calprotectin levels correlate with disease activity and inflammation markers in psoriasis vulgaris. Dermatologica Sinica, 33(1):1-4 (2015).
 8. Alpsoy S, Akyüz A, Erfan G, Akkoyun DC, Topçu B, Güzel S, Kaya S, Kulac M. Atherosclerosis, some serum inflammatory markers in psoriasis. Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia, 149(2):167-175 (2014).
 9. Erfan G, Rifaioglu EN, M. Kulac, Kalayci S, Kaya S, Oznur M.Precipitation and exacerbation of psoriasiform eruption due to leuprolide acetate. J Dermatol. Jan, 40, 54-55 (2013).
 10. Kulac M., Aktas C, Tulubas F, Uygur R, Kanter M, Erboga M, Ceber M, Topcu B, Ozen OA. The effects of topical treatment with curcumin on burn wound healing in rats. J Mol Histol, Feb;44, 83-90 (2013).
 11. Guder S, Karaca S, M Kulac, Yuksel S, Guder H. Skin findings of dialysis patients with chronic renal failure in Afyonkarahisar and surrounding area . turkderm-archıves of the turkısh dermatology and venerology,  46, 181-185 (2012).
 12. Güder H, Karaca S, Cemek M, M. Kulac, Guder S. “Evaluation of trace elements, calcium, and magnesium levels in the plasma and erythrocytes of the patients with essential hyperhidrosis”, Int J of Dermatol, 50, 1071-1074 (2011).
 13.  Saglam H, Kaya E, Cemek M, Çiçek Y, M. Kulac, Karaca S. “No apparent correlation between Behçet’s disease and oxidative stress disturbance”, Clinical Hemorheology and Microcirculation, 44, 287-296 (2010).
 14.  Cetinkaya Z, Karaca S, M. Kulac, Ciftci IH, Asık G, Cenet O, Kiraz N. “Oral colonization and boric acid susceptibility of yeast in boron mineral workers”, Afr. J. Microbiol. Res; 4: 655-659 (2010)
 15. Solak O., M. Kulac, M. Yaman ve S. Karaca,  “Lichen simplex chronicus as a symptom of neuropathy”, Clin Exp Dermatol, 34, 476-80  (2009).
 16.  E. Kaya, H. Saglam, I. Ciftci, M. Kulac, S. Karaca ve M. Melek. “Evaluation of Myocardial Perfusion and Function by Gated SPECT in Patients with Behçet’s Disease”, Ann Nucl Med, 22, 287-295 (2008).
 17. Kulac M., IH. Ciftci, S. Karaca ve Z. Cetinkaya, “Clinical importance of demodex folliculorum in patients receiving phototherapy”, Int J of Dermatol, 47, 72-77 (2008).
 18.  Karaca, S., M. Kulac, Z. Cetinkaya ve R Demirel, “Etiology of Foot Intertrigo in District of Afyonkarahisar, Turkey: Bacteriological and Mycological Study”, J Am Podiatr Med Assoc, 98, 42-44 (2008).
 19. Karaca, S., M. Kulac, E. Uz, I. Barutcu ve  HR. Yilmaz, “Is nitric oxide involved in the pathophysiology of essential hyperhidrosis?”, Int J Dermatol, 46, 1027-1030 (2007).
 20. Karaca, S., HM. Emul, M. Kulac, S. Yuksel, O. Ozbulut, O. Guler ve O. Gecici, “Temperament and Character Profile in Patients with Essential Hyperhidrosis”, Dermatology, 214, 240-245 (2007).
 21. Ciftci, IH., U. Dundar, Z. Cetinkaya, M. Kulac, N. Kiyildi, A. Turel, D. Evcik ve V. Kavuncu, “Demodex folliculorum in patients with rhematoid arthritis”, Acta Parasitol, 52, 70-73 (2007).
 22. Karaca, S., M. Kulac, O. Sahin, H. Esme, O. Solak ve F. Aktepe, “A rare cutaneous tumour of the axilla: Apocrine adenocarcinoma”, Indian Journal of Dermatology, 52, 50-52 (2007).
 23. Karaca, S., M. Kulac, E. Uz, H. Mollaoglu ve HR. Yilmaz, “Erythrocyte oxidant/antioxidant status in Essential hyperhidrosis”, Mol Cell Biochem, 290, 131-135 (2006).
 24. Saglam, M., AM. Esen, I. Barutcu, S. Karaca, D. Kaya, O. Karakaya, M. Kulac, O. Esen, M. Melek, E. Onrat, A. Celik ve C. Kilit, “Impaired left ventricular filling in patients with essential hyperhidrosis: an echo-Doppler study”, Tohoku J Exp Med, 208, 283-290 (2006).
 25. Ciftci IH., S. Karaca, O. Dogru, Z. Cetinkaya ve M. Kulac, “Prevalence of pediculosis and scabies in preschool nursery children of Afyon, Turkey”, Korean J Parasitol,  44, 95-98 (2006).
 26. Karaca, S., M. Kulac, FH. Dilek, C. Polat ve S. Yılmaz, “Giant proliferating trichilemmal tumor of the gluteal region”, Derm Surgery, 31, 1734-1736 (2005).
 27. Kulac, M., S. Karaca, M. Acar, R. Albayrak ve A. Songur, “Acquired Port wine stain related acoustic neuroma”, Clin Exp Dermatol  31, 30-32 (2006).
 28. Karaca, S., M. Kulac ve H. Kucuker, “Phytodermatitis caused by Ceratocephalus falcatus ( Ranunculacea )”, European J Dermatol, 15, 404-405 (2005).
 29. Cetinkaya, Z., N. Kiraz, S. Karaca, M. Kulac, IH. Ciftci, OC. Aktepe, M. Altindis, N. Kiyildi ve M. Piyade, “Antifungal susceptibilities of dermotophytic agents isolated from clinical specimens”, European J Dermatol, 15, 258-261 (2005).
 30. Kulac, M., M. Acar, S. Karaca, Z. Cetinkaya, R. Albayrak, A. Haktanır ve R. Demirel, “Venous insufficency in patients with toenail onychomycosis”, J ultrasound Med,  24, 1085-1089 (2005).
 31. Esen, AM., I. Barutcu, S. Karaca, D. Kaya, M. KulacO. Esen, O. Karakaya, M. Melek, E. Onrat, A. Celik ve C. Kilit, “Peripheral vascular endothelial function in essential hyperhidrosis”, Circ J, 69, 707-710 (2005).
 32. Kaya, D., S. Karaca, I. Barutcu, AM. Esen, M. Kulac ve O. Esen, “Heart rate variability in patients with essential hyperhidrosis: dynamic influence of sympathetic and parasympathetic maneuvers”, Ann Noninvasive Electrocardiol, 10, 1-6 (2005).
 33. Azizlerli G, AA Kose, R Sarica, A Gul, IT Tutkun , M Kulac, R Tunc, M Urgancioglu ve R Disci, “Prevalence of Behcet’s disease in Istanbul, Turkey”, Int J Dermatol, 42, 803-806 (2003).Ulusal Hakemli Dergileerdeki  Makaleler :
 34. Erfan G, Oran M, Mete R, Güneş H, Yanık ME, Albayrak H, Taşolar MK, Aydın M, Topçu B, Kulac M. Helicobacter Pylori pozitif alopesi areata ve vitiligo hastalarında Cag-A ilişkisi. Abant Med J 2015;4(4), 366-370.
 35. Erfan G, Albayrak Y, Yanık ME, Unsal C, Güneş H, Kulaç M, Kuloğlu M. Alopesi areata hastalarında beyin kaynaklı nörotrofik faktör(BDNF) düzeyleri: Bir ön çalışma. New/Yeni Symposium Dergisi 2014;52(1), 12-16.
 36. Yanık ME, Erfan G, Tülübaş F, Oran M, Kulaç M. Makrofaj inhibisyon faktör değerlerinin tekrarlayan aftöz stomatit hastalığıyla ilişkisi. Int J Basic Clin Med 2014; 2(2):77-80.
 37. Öznur M, Erfan G, Behzatoglu K, Yıldız P, Kulac M. Malign ve  benign granüler hücreli tümor karşılaştırmalı iki olgu sunumu. IAAOJ Health Sciences 2013;1(2), 45-51.
 38. Rifaioglu EN, Erfan G, Kaçar SD, Güzel S, Alpsoy S, Kulaç M, Karaca S, Sen BB, Ekiz O, Sen N. Lectin-like oxidized low density lipoprotein receptor 1(lox-1) levels and endothelial dysfunction in patients with primary essential hyperhidrosis. Dicle Medical Journal 2013; 40 (4):467-470.
 39. Kulaç M, Erfan G. Ebstein Barr Virüs ve Deri(Derleme). Türkiye Klinikleri Dermatoloji Özel Dergisi 2013;6(2):64-68.
 40. Kulaç M, Erfan G. Radyofrekans ve Lazer Kombinasyonları ile Epilasyon(Derleme). Türkiye Klinikleri Dermatoloji Özel Dergisi Kozmetik Özel Sayısı 2013;6(1):1-6
 41. Kulaç M, Erfan Türker G. İdyopatik Kaşıntılar(Derleme). Türkiye Klinikleri Dermatoloji Özel Dergisi Kaşıntı Özel Sayısı 2011; 4(3),62-65.
 42. Karaca, Ş., M. Kulaç ve R. Köken, ”Allergic contact dermatitis due to temporary henna tattoo”, T Klin Dermatoloji, 18, 138-140 (2008).
 43. Kulaç, M., Ş. Karaca, Ö. Özbulut ve A. Çetişli, “Tedaviye Dirençli Kronik Ürtikerde Oral Mirtazapin“, Türkderm, 42, 31-33 (2008).
 44. Kulaç, M., Ş. Karaca ve Z. Çetinkaya, “Bir Dermatofitik Blefarit Olgusu”, Türkderm, 42, 64-66 (2008).
 45. Kulaç, M., Ş. Karaca ve Ç. Tokyol, “Mikozis Fungoides için fototerapi Sırasında ortaya çıkan vitiligo benzeri lökoderma”, T Klin Dermatoloji, 17, 133-137 (2007).
 46. Guler O., M. Emul, O. Ozbulut, O Gecici, M. Kulac  ve S. Karaca, “A Temperament and Character Profile in Patients with Psoriasis, Vitiligo and Neurodermatitis”, Archives of Neuropsychiatry, 44, 139-144 (2007).
 47. Karaca, Ş., M. Kulaç, R. Köken, R. Demirel, H. Özel ve A. Çetişli, “Afyonkarahisar Okul öncesi eğitim merkezlerinde deri hastalıkları prevalansı”, T Klin Dermatoloji, 17, 4-8 (2007).
 48. Karaca, Ş., HM Emül, M Kulaç, Ö Özbulut ve Ö Güler, “Hiperhidrozlu hastaların anksiyete düzeylerinin sağlıklılarla karşılaştırılması”, Türkderm, 41, 51-53 (2007).
 49. Kulaç, M., Ş. Karaca, Y. Demir ve Ç. Tokyol, “Aktinik keratoz tanısıyla opere edilen buruna lokalize pemfigus vulgaris”, Turkderm, 41, 136-138 (2007).
 50. Kulaç, M., A. Kahraman, Ş. Karaca ve M. Serteser, “İzotretinoin tedavisinin serum biyotinidaz aktivitesi üzerine etkisi”, Turkderm, 41, 90-92 (2007).
 51. Karaca, Ş., M. Kulaç, M. Korkmaz ve A. Songur, ”Abdominal kas hipoplazisine eşlik eden aplazia kutis olgusu”, Turkderm, 41, 69-70 (2007).
 52. Yaman, M., S. Gök, M. Kulaç, B. Degirmenci, R. Albayrak ve Ö. Yılmaz, “Sneddon sendromu; olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi”, Tıp Araştırmaları Dergisi, 5, 49-51 (2007).
 53. Küçüker, H., Ş Karaca, M. Kulaç, A. Songur ve F. Aktepe, “Ateşli silah yaralanmasında atış mesafesi tespitinde sterio mikroskop kullanımı”, Adli bilimler dergisi, 5, 41-43 (2006).
 54. Doğru, Ö., T. Demir, M. Kulaç ve A. Kundak, “Ayın olgusu”, Türk Pediatri Arşivi, 41, 173-174 (2006).
 55. Karaca, Ş., M. Kulaç, H. Özel ve V. Kavuncu, ”Balneo-foto-terapi”, Kocatepe Tıp Dergisi, 6, 7-15 (2005).
 56. Karaca, Ş., M. Kulac, F. Aktepe ve H. Özel, “Eozinofilik sellülit (Wells sendromu): Olgu sunumu”, Kocatepe Tıp Dergisi, 6, 59-62 (2005).
 57. Barutçu, İ., Ş Karaca, AM. Esen, D. Kaya, M. Kulaç, Ö. Esen, M. Melek ve E. Onrat, “Esansiyel Hiperhidrozlu Hastalarda P Dalga Süresi ve Dispersiyonu”, Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 13, 188–192 (2005).
 58. Karaca, S, M. Kulac, O. Doğru ve Z Cetinkaya, ”Photodistributed varicella”, European Journal of General Medicine, 2, 89–90 (2005).
 59. Çetinkaya, Z., M. Altindiş, M. Kulaç, Ş. Karaca ve M. Piyade, “Afyon’da İlköğretim Okullarında Pediculus Humanus Kapitis Yaygınlığı ve Permethrin ile Tedavisi”, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 28, 205-209 (2004).